Selectează o Pagină

În afară de categoriile serviciilor de transport care pot fi incluse in cele prezentate anterior, pot exista și altele, neincluse în ele, cu privire la categorii de mărfuri care pot fi transportate: de exemplu marfă care necesită transport frigorific, transport de marmură fasonată, în bucăți mari etc. … dumneavoastră ne solicitați iar noi vă rezolvăm problema.